Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dynamika zmian na rynku energetycznym w Polsce

13 czerwca 2015

Mimo że od ośmiu lat odbiorcy energii elektrycznej mają możliwość wyboru sprzedawcy, do niedawna notowano niewielkie zainteresowanie tym tematem. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy przede wszystkim w niskiej świadomości odbiorców indywidualnych oraz bezpodstawnych obawach, że procedura zmiany dostawcy jest skomplikowana lub nieopłacalna.

Ostatnie miesiące pokazują, że coraz więcej gospodarstw domowych w zmianie sprzedawcy prądu upatruje realnych korzyści i oszczędności w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej. Widoczne jest wyraźnie większe zainteresowanie ofertą różnych sprzedawców oraz wzrost świadomości odbiorców.

Jak Polacy zmieniają sprzedawcę energii elektrycznej?

PGE_dostawa_praduOd 1 lipca 2007 roku został uwolniony rynek energii elektrycznej. Oznacza to, że odbiorcy mają możliwość wyboru sprzedawcy. W początkowym okresie zauważyć można było niewielkie zainteresowanie zmianą. Pierwsze półrocze obowiązywania nowych zasad zamknęło się liczbą 541 odbiorców, którzy wybrali innego niż dotychczas sprzedawcę prądu. W grudniu 2009 roku spośród ponad 15 mln odbiorców indywidualnych, na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowały się 1 062 gospodarstwa domowe, a w grudniu 2010 roku taki krok podjęło 1 340 odbiorców. Dużo większe zainteresowanie można było zaobserwować w kolejnych latach. W 2011 roku liczba klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z możliwości wyboru wyniosła 14 341, w 2012 roku — 76 470, a z końcem 2013 roku — 135 619. Ubiegły rok przyniósł zmianę na rekordowym poziomie 152 108 gospodarstw domowych, co oznacza wzrost w stosunku do wcześniejszego roku o 112,2%.

Zmiana dostawcy, a nie operatora

Decydując się na zmianę, warto zwrócić uwagę, że dotyczy ona wyłącznie sprzedawcy, a nie operatora. Operator Systemu Dystrybucyjnego jest bowiem ściśle określony dla danego obszaru. Jest to instytucja, która odpowiada za całą infrastrukturę na określonym terenie. Obecnie w Polsce funkcjonuje 5 takich obszarów i około 80 dostawców. Zmiana dostawcy energii elektrycznej nie jest pod względem formalnym skomplikowana. Wystarczy podpisać z nowym sprzedawcą umowę i udzielić mu pełnomocnictwa na rozwiązanie umowy z dotychczasowym dostawcą. Dzięki temu odbiorca ma zagwarantowaną ciągłość dostawy prądu. Nowy dostawca w imieniu klienta może również zawrzeć z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Standardowo jest ona zawierana na czas nieokreślony, dlatego przy ewentualnych dalszych zmianach sprzedawcy nie ma konieczności ponownego zawierania kolejnej umowy. Następnym etapem jest dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych. W związku z tym, że gospodarstwa domowe kwalifikowane są standardowo do V grupy przyłączeniowej, ewentualne prace adaptacyjne przeprowadzane są na koszt OSD.

Zmiana dostawcy poprzedzona wnikliwą analizą cen i warunków oferowanych przez poszczególnych sprzedawców może przynieść odbiorcy wymierne korzyści w postaci często dość znacznych oszczędności. O tym, że niekiedy warto podjąć taką decyzję, można się przekonać, obserwując dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich lat.

źródło foto – shutterstock

Tagi: ,

Podobne artykuły :