Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dynamiczny rozwój systemów sieciowych biur nieruchomości.

5 lipca 2010

Analitycy spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. sprawdzili ile Punktów Obsługi Klienta (POK) działa już w ramach systemów sieciowych biur nieruchomości w Polsce. Analiza została dokonana w oparciu o dane dotyczące pierwszej dziesiątki sieci biur nieruchomości. Zebrane informacje rynkowe, pozwoliły ustalić, że w dniu 30.06.2010r. funkcjonowały już 233 placówki wiodących sieci, prowadzące działalność operacyjną w Polsce.


Rosnącą ilość placówek sieciowych największych sieci biur nieruchomości została przedstawiona na wykresie nr 1.

Wykres nr 1. Dynamika wzrostu ilości placówek sieciowych łącznie dla 10 największych sieci biur nieruchomości w Polsce w okresie od 12.2009 do czerwca 2010.

Opracowanie własne ? Dział Analiz PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Od grudnia 2009 do marca 2010 nastąpił wzrost liczby placówek o 11%. Natomiast do marca 2010 do czerwca 2010 liczba placówek wzrosła o kolejne 15,4 %. Dynamiczny wzrost łącznej ilości placówek działających w sieciach w okresie ostatnich dwóch kwartałów jest wyrazem tendencji rynkowej, której podstaw należy szukać w dążeniu rynku do samoorganizacji. Obserwując rynki nieruchomości krajów zachodnich, można zauważyć jak istotną rolę odgrywają na nich sieciowe biura nieruchomości. Znajomość marki, przemyślany marketing oraz wysokie standardy zawodowe to główne czynniki sukcesu na rynku nieruchomości. Sieciowe biura spełniają te kryteria, dlatego łatwiej im osiągnąć wysoki udział w rynku w porównaniu z biurami o mniejszych potencjałach i zasobach.

Analizując sytuację na rynku nieruchomości pod kątem rosnącej roli dużych, sieciowych biur nieruchomości, warto także podkreślić procentowy wzrost udziału liczby placówek 5 największych sieci biur nieruchomości w ogólnej liczbie oddziałów sieci nieruchomości w Polsce w ostatnich trzech kwartałach. Szczegóły wspomnianych wyżej zmian prezentuje wykres nr 2.

Wykres nr 2. Udział 5 największych sieciowych biur nieruchomości w ogólnej liczbie sieciowych biur nieruchomości w Polsce.

Opracowanie własne ? Dział Analiz PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Już w grudniu 2009 roku, udział 5 największych sieci w liczbie biur ?sieciowych? pierwszej dziesiątki sieci w Polsce przekraczał 50 %. W czerwcu bieżącego roku, udział ten był już większy niż 60%.

Zdaniem analityków PÓŁNOC Nieruchomości S.A., proces rosnącego udziału w rynku największych sieci biur nieruchomości będzie się rozwijał. Zwiększenie zasięgu działania firmy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów przypadających na każde funkcjonujące w ramach sieci biuro, daje szansę szybkiego rozwoju oraz znaczącego zmniejszenia ryzyka działalności
.
Na tle szybko rozwijających się sieci , w których dominuje rodzimy kapitał, słabsze wyniki osiągają międzynarodowe sieci biur nieruchomości. Od kilku lat nie mogą ?przebić się? do czołówki sieciowych biur nieruchomości działających w Polsce pod względem ilości otwieranych placówek. Wysokie oczekiwania inwestycyjne ze strony zagranicznych franczyzodawców, są jednym z powodów wolnego rozwoju przedstawicielstw firm zagranicznych na rynku nieruchomości w naszym kraju.

Według analityków PÓŁNOC Nieruchomości S.A. należy spodziewać się dalszego dynamicznego rozwoju wiodących sieci biur nieruchomości. Zwiększenie ilości POK-ów działających w ramach sieci biur nieruchomości będzie odbywać się kosztem likwidacji niewielkich biur nieruchomości. O ile nie nastąpi w najbliższym czasie znaczące ożywienie rynku nieruchomości w Polsce, które spowodowałoby uaktywnienie się dziesiątek nowych biur nieruchomości, rozwój rynku pośrednictwa nieruchomości będzie coraz bardziej związany z rozwojem dużych sieci.

Liczne korzyści jakie osiągają nowi partnerzy otwierający swoje oddziały pod skrzydłami znanych marek, dają im ogromną przewagę już na starcie. Jest to szczególnie istotne na rynku nieruchomości, na którym na osiągnięcie zaufania klientów pracuje się bardzo długo.

Jarosław Mydlarczyk
Dział analiz rynku nieruchomości ? sieć biur nieruchomości PÓŁNOC
www.polnoc.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :