Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Darowizny – sposób na zmniejszenie podatku

4 marca 2015

Podatnicy, którzy w trakcie roku przekazali darowiznę na jeden z określonych w ustawach cel mogą odliczyć ją od dochodu. Pozwoli im to na zmniejszenie podatku dochodowego. W ostatnich latach niewielu podatników korzystało z tej ulgi, niektórzy zapewne ze względu na nieznajomość przepisów.

Darowizny limitowane

darowizny_limitowaneUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wspomnina o trzech rodzajach darowizn, jakie można odliczyć od dochodu: darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego oraz honorowe krwiodawstwo. Suma odliczonych darowizn przekazanych na wszystkie powyższe cele może wynieść maksymalnie 6% dochodu.

Dla ułatwienia obliczeń i uniknięcia problemów z urzędem skarbowym wynikających z odliczenia zbyt wysokiej kwoty zalecamy korzystanie z programu do rozliczania PIT. Program taki nie pozwoli na odliczenie zbyt wysokiej kwoty, a jednocześnie obliczy podatek i przyspieszy proces wypełniania zeznania podatkowego.

Czym są wskazane wyżej darowizny?

Darowizny na cele pożytku publicznego, to darowizny przekazane na organizację pożytku publicznego. Warto wiedzieć, że nie każda fundacja posiada status takiej organizacji. Status organizacji pożytku publicznego można uzyskać po dwóch latach prowadzenia działalności pożytku publicznego i spełnieniu innych wymagań. Status taki mogą jednak uzyskać nie tylko fundacje, ale również stowarzyszenia czy kluby sportowe. Darowizny na cele kultu religijnego to na przykład darowizny na budowę albo remont kościoła. W przypadku honorowego krwiodawstwa 1 litr krwi albo osocza jest przeliczany na 130 zł.

Darowizny nielimitowane

Oprócz darowizn na cele kultu religijnego, istnieją również darowizny na tzw. cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła. Określają je odrębne ustawy, na przykład ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego albo ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W ustawach tych nie ma mowy o żadnych limitach dochodu.

Do wspomnianych celów zaliczyć można na przykład pomoc ubogim albo pokrzywdzonym w wyniku klęsk żywiołowych przekazaną za pośrednictwem Kościoła albo wsparcie szpitala prowadzonego przez Kościół.

Dowiedz się więcej:
rozliczeniepit.pl/wybor-pit/pit-darowizny/
rozliczeniepit.pl/pit-przez-internet/rozliczenie-pitu-online/

Tagi: ,

Podobne artykuły :