Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Czym są dywidendy?

4 września 2017

Poszukiwanie alternatywnych środków do mnożenia swojego kapitału sprawia, że coraz częściej decydujemy się na inwestowanie w spółki wypłacające dywidendę. Taki sposób inwestowania jest szczególnie popularny przy utrzymujących się niskich stopach procentowych i oprocentowaniu obligacji rządowych.

Dywidenda – czym jest?

Dywidendą nazywa się opodatkowaną część zysku spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom na każdą posiadaną przez nich akcję. Dzielenie się opodatkowanym zyskiem powoduje, że spółki giełdowe nie odczuwają wypłacania dywidend jako ponoszonych kosztów. W sytuacji, gdy dywidendy nie zostaną wypłacone przez spółkę akcyjną lub zostanie wypłacona wyłącznie niewielka ich część, wówczas reszta środków trafia do bilansu spółki w aktywach własnych.

dywidendy_bphtfiPisząc inaczej – wypłacając dywidendę, spółka giełdowa dzieli się swoim zyskiem z osobami posiadającymi jej akcje. Spółki giełdowe mogą postępować z wypracowanym zyskiem na dwa sposoby. Jednym z nich jest wypłata zysku osobom posiadającym akcje spółki na ich rachunki maklerskie. Drugim sposobem na postępowanie z zyskiem jest pozostawienie go w spółce i stworzenie kapitału na przeprowadzanie kolejnych inwestycji. W tej sytuacji spółka musi zobowiązać się, że zysk pozostawiony wewnątrz spółki wygeneruje większe przychody, co wpłynie na wzrost wartości akcji.

Spółki często oferują swoim akcjonariuszom możliwość reinwestowania dywidendy poprzez zakup większej ilości akcji. Taka taktyka umożliwia uzyskiwanie akcjonariuszowi większych zysków z wypłacanych dywidend, przy czym każda kolejna wypłata jest większa od poprzedniej.

Podstawowe wskaźniki dywidend, na które należy zwrócić uwagę

Dywidendy wypłacane są w zdefiniowanych interwałach. Przykładowo spółki notowane na giełdzie Londyńskiej wypłacają akcjonariuszom dywidendy dwukrotnie w skali roku. Spółki działające na nowojorskiej giełdzie wypłacają dywidendy co 3 miesiące, natomiast niektóre fundusze ETF mogą wypłacać dywidendy co miesiąc.

Polityka dywidendowa danej spółki determinowana jest przez trzy parametry: stopę dywidendy, pokrycie dywidendy, a także wskaźnik wypłaty dywidendy.

Stopa dywidendy to nic innego jak rentowność inwestycji. Stopą dywidendy nazywamy procentową wartość stosunku ostatniej dywidendy do ceny akcji. Pokrycie dywidendy jest to stosunek przepływów środków związanych z działalnością operacyjną do wartości dywidendy.

Wskaźnik wypłaty dywidendy to stosunek wypłacanej dywidendy do zysku na jednej akcji. Ten parametr określa, czy spółka zarobiła więcej, czy mniej w roku finansowym względem roku poprzedniego.

Jak rozpocząć przygodę z funduszami dywidendowymi?

Najbezpieczniejszym sposobem inwestowania kapitału na przyszłość jest skorzystanie z odpowiednio przygotowanej oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych, np. BPH TFI. Taka oferta rzetelnie informuje o ryzyku związanym z inwestowaniem środków, a gromadzone środki zarządzane są przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy zarządzają portfelem zgodnie z polityką funduszu dywidendowego.

Zapisz

Tagi: ,

Podobne artykuły :