Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Czas na inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych

9 czerwca 2010

Po okresie spowolnienia, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze w 2009 roku na polskim rynku nieruchomości, zwłaszcza komercyjnych, widać już jasne oznaki ożywienia. Utrzymujące się jeszcze niskie ceny nieruchomości w połączeniu z rychłą perspektywą wzrostu ich wartości czynią z obecnego czasu bardzo dobry moment do inwestowania na tym rynku.


BZ WBK AIB TFI SA umożliwia wykorzystanie potencjału nieruchomości komercyjnych poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ, która będzie trwała od 7 do 21 czerwca br.

Potencjał rynku nieruchomości komercyjnych

Jeszcze w I połowie 2009 roku na rynku nieruchomości komercyjnych panował zastój. Z powodu braku dostępu do finansowania liczba zawieranych transakcji była śladowa. Wyhamowanie tempa rozwoju gospodarki wpłynęło na zmniejszenie popytu na nieruchomości biurowe. Mniejszy popyt miał swoje odzwierciedlenie w spadku czynszów i zwiększeniu liczby pustostanów.

Obecnie eksperci rynku widzą wyraźne odwrócenie trendu, które nastąpiło jeszcze pod koniec 2009 roku. Świadczą o tym transakcje sprzedaży nieruchomości.  Ich wolumen systematycznie rośnie od drugiej połowy 2009 roku. Według DTZ (firmy specjalizującej się w doradztwie na rynku nieruchomości) tylko w pierwszym kwartale 2010 zawarto transakcje o łącznej wartości blisko 250 milionów euro, a do końca roku ich wartość może osiągnąć nawet 2 miliardy euro.  

W 2009 roku odnotowano także wzrost stóp kapitalizacji (odzwierciedlają relację rocznego dochodu z czynszu do ceny nieruchomości) o około 100-150 punktów bazowych w stosunku do ich najniższego poziomu. W tym roku oczekiwana jest stabilizacja stóp kapitalizacji, a w dłuższym okresie nieznaczny spadek, co przełoży się na wzrost cen nieruchomości. Ponadto eksperci rynku jeszcze w tym roku spodziewają się także nieznacznego wzrostu czynszów za najem powierzchni. Poprawa koniunktury gospodarczej, która już stała się faktem, wpłynie także na spadek ilości pustostanów, co również wpłynie pozytywnie na ceny nieruchomości.  

Właśnie tę sytuację chcą wykorzystać zarządzający funduszami nieruchomości Arka. ?Obecny czas jest  szansą do zakupu nieruchomości w atrakcyjnych cenach. Jeszcze poza Warszawą można kupić nieruchomości w niższych cenach, jednak uważam, że ten okres potrwa maksymalnie do końca roku ? mówi Agnieszka Jachowicz, dyrektor zarządzający funduszami nieruchomości Arka  – Atrakcyjne nieruchomości zakupione w niskich cenach na początku nowego cyklu koniunkturalnego powinny przynieść w długim terminie stabilny zysk  na poziomie kilkunastu procent.?

Druga subskrypcja funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ jest drugim funduszem rynku nieruchomości BZ WBK AIB TFI, który powstał w maju 2008 roku. W czasie pierwszej subskrypcji zebrał 209,8 mln zł i jest w trakcie budowania portfela nieruchomości. Zeszłoroczne wyhamowanie inwestycji na rynku nieruchomości, zarządzający funduszem wykorzystali do zakupu nieruchomości do funduszu po obniżonych cenach, także poza Warszawą, gdzie ceny nieruchomości stały się jeszcze bardziej atrakcyjne. Obecnie aż 71,3% aktywów zostało już zainwestowanych m.in. w cieszącą się dużą popularnością galerię handlową Alfa w Olsztynie, galerię handlową w Łomży, dwa biurowce i apartamentowiec w Warszawie. Inwestor, który weźmie udział w drugiej subskrypcji, będzie miał nie tylko możliwość wejścia na rynek w początkowej fazie cyklu koniunkturalnego, ale także szansę zainwestowania pieniędzy w prawie zbudowany portfel nieruchomości. Zaletą przystąpienia do drugiej subskrypcji funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ jest również krótszy horyzont inwestycyjny, który wyniesie 5,5 roku (fundusz został utworzony do grudnia 2015 roku z możliwością wydłużenia lub skrócenia w zależności od sytuacji rynkowej).   

Pomimo, iż fundusz jest jeszcze w fazie budowania portfela inwestycyjnego od początku działalności osiąga dodatnią stopę zwrotu na poziomie 10,05%. Doświadczenie pokazuje, że dynamika wzrostu wartości portfela inwestycyjnego przyspiesza po jego zbudowaniu. Ponadto pozytywny wpływ na portfel powinna mieć także odradzająca się koniunktura na tym rynku.  
?Długoterminowo fundusze nieruchomości przynoszą wyższe zyski niż lokaty bankowe i obligacje, natomiast ryzyko inwestycyjne jest niższe niż na rynku akcji ? mówi Agnieszka Jachowicz zarządzająca funduszami rynku nieruchomości w BZ WBK AIB TFI ? Ponadto fundusz nieruchomości cechuje niska korelacja z rynkiem akcji. Gdy w 2008 roku ceny akcji na giełdzie spadały, portfele naszych funduszy nieruchomości przynosiły stabilne zyski. Uważam, że produkt ten jest bardzo dobrym sposobem na dywersyfikację portfela i dobrze skonstruowany portfel inwestycyjny powinien mieć nieruchomości?
Fundusze nieruchomości stanowią dobre zabezpieczenie kapitału przed inflacją. Rzadkość dobra jakim jest grunt oraz długowieczność budynków, wartość użytkowa nieruchomości oraz zdolność do generowania dochodu stanowi o tym, że nieruchomości dobrze zabezpieczają kapitał i chronią inwestycję przed inflacją, gdyż cena nieruchomości uzależniona jest zarówno od kosztów jej wytworzenia jak i jej dochodowości, które w okresach silnego oddziaływania inflacji podlegają aprecjacji i powodują wzrost wartości nieruchomości. Zwłaszcza obecnie warto wziąć ten argument pod uwagę, ponieważ sposób rozwiązania niedawnych problemów na rynkach finansowych może doprowadzić do podwyższonej inflacji w przyszłości.

BZ WBK AIB TFI SA planuje wyemitować certyfikaty inwestycyjne funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ o łącznej wartości od 64 ? 462 mln zł. Certyfikaty funduszu będą dystrybuowane w trzech transzach: transzy detalicznej dla inwestorów indywidualnych, transzy instytucjonalnej dla inwestorów instytucjonalnych oraz transzy specjalnej dla wybranych inwestorów instytucjonalnych. Minimalny zapis na certyfikaty dla inwestorów indywidualnych wynosi 50 szt., co przy kwocie 106,75 zł za 1 certyfikat daje (łącznie z opłatą dystrybucyjną) 5 488 zł. Certyfikaty funduszu można nabyć w placówkach DM BZ WBK, wybranych placówkach BZ WBK i BM BGŻ SA oraz poprzez platformy internetowe DM BZ WBK ? Inwestor Online oraz BM BGŻ SA ? eIPObmBGŻ.

źródło: BZ WBK AIB TFI
www.arka.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :