Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Coraz więcej depozytów z dzienną kapitalizacją odsetek

6 sierpnia 2009

Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych systematycznie spada. Banki szukają więc nowych sposobów na zachęcenie klientów do oszczędzania. Coraz częściej decydują się na wprowadzenie depozytów z dzienną kapitalizacją odsetek, która pozwala uniknąć podatku Belki. Co w ciągu minionych dwóch tygodni zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?


LOKATY
Bank Millennium wprowadził do oferty Lokatę Rosnącą, której oprocentowanie wzrasta wraz z długością utrzymywania depozytu: od 4% w skali roku w pierwszym miesiącu oszczędzania do 8% p.a. w ostatnim, dwunastym miesiącu. Średnie oprocentowanie lokaty za okres 12 miesięcy wynosi 4,56%. Klient może wypłacić środki w dowolnym momencie- otrzyma wówczas odsetki za pełne minione miesiące trwania lokaty. Depozyt można założyć w oddziale banku, a także za pośrednictwem serwisu telefonicznego i internetowego. Minimalna kwota lokaty wynosi 2 tys. zł.

Bank BGŻ poszerzył ofertę lokat internetowych o jedno i dwudniowe Lokaty eBGŻ. Ich oprocentowanie, niezależnie od zdeponowanej kwoty wynosi 5% w skali roku. Jeżeli kwota odsetek od lokaty wyniesie mniej niż 2,49 zł, to- zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej- podatek od odsetek nie zostanie pobrany. Oprocentowanie depozytu w wysokości 5%, od którego nie zostanie pobrany podatek, odpowiada więc oprocentowaniu 6,2% na lokacie z podatkiem. Krótkoterminowe Lokaty eBGŻ można założyć wyłącznie przez Internet, po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku BGŻ. Minimalna kwota wymagana do otwarcia lokaty to 500 zł.

Bank Pocztowy obniżył oprocentowanie lokat internetowych o stałym oprocentowaniu. Lokata 10- dniowa gwarantuje obecnie 3,00% w skali roku (spadek z 3,50%), lokata 1- miesięczna: 3,20% (obniżka z 5,00%), lokata 3- miesięczna: 3,80% w skali roku (wcześniej: z 5,20%), lokata 5- miesięczna: 4,00% w skali roku (dotychczas: z 5,40%), lokata 6- miesięczna: 4,20% w skali roku (spadek z 5,50%), a lokata 12- miesięczna: 4,40% w skali roku (obniżka z 5,70%). Oprocentowanie zmienne lokaty 24- miesięcznej nie uległo zmianie i nadal wynosi 7,00% w skali roku. Nowe stawki obowiązują od 1 sierpnia br.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
Nordea Bank Polska we współpracy z Nordea Polska TUnŻ S.A. wprowadził do swojej oferty nowy 2- letni produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału. Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika oparty jest na indeksie największych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zysk klienta będzie tym większy, im bardziej wzrośnie wartość spółek z tego indeksu. Przy dwuletnim okresie inwestycji Nordea Gwarant ? WIG 20 Dynamika daje inwestorom 95- procentową gwarancję zainwestowanego kapitału. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 tys. zł, a świadczenie z Nordea Gwarant jest wolne od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn. Subskrypcja potrwa od 20 lipca do 21 sierpnia br.

Deutsche Bank PBC i TUnŻ EUROPA SA rozpoczęły drugą subskrypcję 3- letniego produktu strukturyzowanego z gwarancją kapitału (składki zainwestowanej) db Gwarancja ? Zasoby Naturalne. Produkt ten oferuje możliwość osiągania zysków w oparciu o strategię inwestycyjną globalnego rynku metali, surowców rolnych i energetycznych – BNP Paribas COMAC Long Short IsoVol 8 Excess Return. Na koniec okresu ubezpieczenia partycypacja w zyskach z indeksu wyniesie od 80% do 100%, przy czym ostateczna wartość wskaźnika partycypacji zostanie ustalona na dzień przed zakończeniem subskrypcji. Bez względu na koniunkturę na rynku surowców, inwestor otrzyma w dacie zapadalności produktu, czyli na koniec okresu ubezpieczenia, zwrot 100% składki zainwestowanej, tj. kapitału pomniejszonego o opłatę wstępną. Minimalna wysokość składki wynosi 2 tys. zł, a wysokość opłaty wstępnej ? 0,5%. Subskrypcja potrwa od 20 lipca do 13 sierpnia br.

Deutsche Bank PBC rozpoczął subskrypcję 3- letnich Certyfikatów Strukturyzowanych Chiński Express emitowanych przez Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks HSCEI, odzwierciedlający zachowanie się akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Konstrukcja certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu HSCEI, jak i w okresie stagnacji. Instrument oferuje potencjał uzyskania stopy zwrotu w postaci kuponu w wysokości 14,50% – 18,50% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji. Zgodnie z założeniami strategii instrument będzie podlegał obserwacjom w okresach 6 ? miesięcznych od daty emisji. Emitent zakłada możliwość wcześniejszego wykupu Certyfikatów, jeżeli wartość indeksu w Dacie danej Obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od Poziomu Początkowego indeksu. Wcześniejszy wykup będzie oznaczał wypłacenie kuponu i zakończenie inwestycji. Ryzyko dla Inwestora ograniczone jest poprzez mechanizm tzw. ?poduszki finansowej?. Bariera na poziomie 70% Poziomu Początkowego indeksu HSCEI powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks HSCEI nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od Poziomu Początkowego. Okres zapadalności produktu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu instrumentu zgodnie z określonym scenariuszem. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów. Subskrypcja potrwa od 20 do 30 lipca br.

Detaliczne ramiona BRE Banku, mBank i MultiBank, rozpoczęły subskrypcje 6- miesięcznych produktów strukturyzowanych. Instrumentem bazowym lokat (Indeksu Zdobywców w mBanku oraz Gwiazd Parkietu w MultiBanku) jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Oprocentowanie maksymalne lokaty wyniesie nie mniej niż 11% w skali roku i zostanie wypłacone, jeśli pod koniec inwestycji (1 lutego 2010 r.) wartość indeksu WIG20 ustali się w przedziale 1650 ? 1900 punktów. W innym przypadku produkt daje 100- procentową ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji. Minimalna kwota wpłaty wynosi: 1 tys. zł (w przypadku Indeksu Zdobywców) lub 3 tys. zł (dla Gwiazd Parkietu). Zapisy subskrypcyjne trwają od 23 lipca do 3 sierpnia br.

dziennakapitalizacja4sierpnia

Justyna Niedzielska
www.Inwestycje.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :