Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Co warto wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej?

23 października 2012

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi dane o historii kredytowej Klientów Banków i SKOK-ów, tzn. informacje o tym, czy w przeszłości rzetelnie spłacali kredyty. Dzięki tym danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane m.in. o kredytach gotówkowych, hipotecznych, debetach w koncie lub zobowiązaniach na karcie kredytowej. Są to dane osobowe, umożliwiające identyfikację danego Klienta, informacje o złożonych wnioskach kredytowych oraz aktualnych bądź spłaconych kredytach, z uwzględnieniem terminowości ich spłat. Blisko 90 proc. to informacje pozytywne. Świadczą o rzetelnie spłacanych zobowiązaniach i pozwalają klientom budować to co nazywamy „pozytywną historią kredytową”. Obecnie z Biurem współpracuje już 98 proc. polskich banków komercyjnych i 95 proc. banków spółdzielczych.

Jak działa BIK?
Dane przekazywane są do BIK w dwóch podstawowych fazach rozpatrywania wniosku kredytowego: najpierw w momencie składania przez Klienta w Banku lub SKOK-u wniosku kredytowego, a następnie po zaciągnięciu kredytu. Informacje dotyczące obsługi tego kredytu Bank i SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania. Jeśli klient spłaca kredyt terminowo, dane klienta przetwarzane będą w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu.

Każdy może sam sprawdzić jakie dane na jego temat przekazano do BIK. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, na podstawie którego Biuro Obsługi Klienta przygotowuje właściwy Raport. Do wyboru jest kilka możliwości. Raport PLUS i Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (udostępniane odpłatnie) oraz Informacja Ustawowa. Dzięki Raportowi PLUS poznamy dane dotyczące aktualnego stanu posiadanych zobowiązań kredytowych oraz ewentualnych zaległości. Opisuje on też stan poręczanych przez wnioskodawcę zobowiązań oraz wszystkich spłaconych i zamkniętych kredytów. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej zawiera dodatkowo tzw. scoring (ocenę punktową klienta). Gotowy raport można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą. Biuro Informacji Kredytowej wprowadziło także możliwość pobrania raportów drogą on-line poprzez internetowe konto bankowe. Teraz taką możliwość mają osoby korzystające z bankowości elektronicznej – iPKO, Inteligo oraz Meritum Bank ICB.

BIK działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych. Biuro Informacji Kredytowej współpracuje praktycznie z całym polskim sektorem bankowym.

BIK to nie czarna lista!
90% informacji zgromadzonych w BIK to pozytywne historie kredytowe klientów banków i SKOK-ów. To właśnie te osoby, wspólnie z BIK tworzą „bazę zaufania”.

Poprawność danych w BIK
Za zapewnienie poprawności i wiarygodności informacji dostarczanych do BIK odpowiedzialne są Banki i SKOK-i. BIK nie ma możliwości dokonywania zmian w przetwarzanych danych. Jedynie instytucja, z której pochodzą dane może je korygować lub aktualizować.

Dane w BIK a przyznanie kredytu
BIK nie podejmuje decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu. Każdy kredytodawca ma własne procedury kredytowe.

Przetwarzanie danych w BIK
Jeśli klient spłaca kredyt terminowo, jego dane przetwarzane będą w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Jeśli klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te będą w bazie BIK przez okres wskazany przez klienta, świadcząc o posiadaniu przez niego pozytywnej historii kredytowej. Stają się tym samym poważnym atutem w ubieganiu się o kolejne kredyty. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody Klienta przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: nie regulował on zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni oraz upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez Bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki i SKOK-i metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

BIK a BIG
Do BIK informacje przekazują tylko Banki i SKOK-i. Są to informacje m.in. o kredytach gotówkowych, hipotecznych, także tych żyrowanych, debetach w koncie lub zobowiązaniach na karcie kredytowej. Do BIG, czyli biur informacji gospodarczej przekazywane są m.in. informacje o niezapłaconych rachunkach np.: za energię, telefon, czynsz. Obecnie BIK współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor (www.infomonitor.pl).

Podstawa prawna utworzenia BIK:
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).

www.bik.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły :