Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Chcesz oszczędzać na prądzie? Państwo Ci pomoże!

25 lipca 2011

Ruszył Program Priorytetowy ?Efektywne wykorzystanie energii?. Przedsiębiorcy, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, mogą otrzymać dotacje do 70 procent wydatków i atrakcyjny kredyt. Program realizowany jest w formie dwóch oddzielnych, niezależnych od siebie części. Pierwsza polega na dofinansowaniu audytów energetycznych. Obecnie (od 1 czerwca) trwa drugi z kolei konkurs naboru wniosków.

Druga zaś część polega na wsparciu projektów związanych ze zmniejszeniem zużycia energii w firmach. Zostanie ona uruchomiona w drugiej połowie czerwca. Obecnie kończą się prace nad wzorami dokumentów dla pierwszego konkursu.

Wsparcia bezpośrednio udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze źródeł krajowych
(NFOŚiGW ? www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/).

Na lata 2011-2015 dla obu części zarezerwowano 820 mln złotych. W tym 40 mln złotych przeznaczono na dofinansowanie audytów. 780 mln złotych zaś na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii.

W ramach programu wsparcie uzyskać mogą wszystkie firmy będące przedsiębiorcą w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 4.1) prowadzące działalność gospodarczą (zgodnie z art. 55 K.C.) podejmujące realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wynosiła 50 tys MWh/rok ? informuje Witold Maziarz z NFOŚGW.

Dofinansowanie audytów
W części pierwszej tj. dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, udzielane są dotacje do 70 procent kosztów. Program w tym przypadku ruszył od początku maja tego roku i będzie wdrażany do końca 2014 roku.

Pomoc jest udzielana po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest zaakceptowanie audytu przez NFOŚiGW. Z funduszem uzgodniony musi być zakres i termin wykonania przedsięwzięcia. Ponadto przedsiębiorca zobowiązuje się do realizacji inwestycji pod rygorem zwrotu dotacji.
Audyt powinien obejmować zużycie energii: w procesach technologicznych, do utrzymania budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, źródeł energii ciepła oraz wewnętrznych sieci ciepłowniczych. Nabory wniosków odbywają się w cyklach miesięcznych do 30 września 2011 r.

Jak sfinansować inwestycję?
Druga część programu to finansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności zużycia energii lub wzrostu efektywności energetycznej. Ta część programu będzie wdrażana od połowy czerwca tego roku. Przyjmowanie wniosków potrwa do końca 2015 r.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczek do 70 proc. wydatków i w wysokości od 3, 5 do 42 mln zł, Wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych.  Obecnie łączne oprocentowanie dla pożyczkobiorcy wynosi więc 4,81 procent w skali roku.  Pożyczka jest udzielana na okres do 5 lat.

Działania inwestycyjne
W obu częściach programu wsparciem objęta jest racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez m. in. wykorzystanie energooszczędnych systemów napędowych oraz systemów sterowania napędami.
Pomoc można otrzymać także na inwestycje związane ze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej i gazu poprzez zastosowanie np. izolacji i odwadniania systemów parowych, systemów geotermalnych, małych turbin wiatrowych i kolektorów słonecznych.
W ramach programu sfinansowana może być także modernizacja procesów przemysłowych.

autor:
Andrzej Okrasiński
Portal
www.Skarbiec.Biz

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :