Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych

13 maja 2010

Na koniec marca wartość aktywów zgromadzonych w monitorowanej przez nas grupie instytucji zagranicznych osiągnęła poziom 1 mld dolarów. Po raz ostatni tak wysoki stan aktywów obserwowaliśmy w trzecim kwartale 2008 roku. Mimo to obecny poziom aktywów jest o około -370 mln dolarów mniejszy od stanu najwyższego, który zaobserwowaliśmy pod koniec hossy surowcowej.


Znacznie lepiej, ale głównie ze względu na sytuację walutową, prezentują się aktywa podmiotów zagranicznych po przeliczeniu na złote. W tym ujęciu aktywa na koniec marca wyniosły 2,89 mld złotych. W stosunku do poprzedniego miesiąca oznacza to wzrost o +5,2%. Najważniejszym czynnikiem wzrostu aktywów była sytuacja na światowych rynkach akcji, które po styczniowo-lutowej korekcie kontynuowały tendencję zwyżkową. Indeks MSCI Emerging Markets w USD zyskał aż 7,95%.

Obok wzrostu indeksów, korzystnie wypadło również saldo wpłat i wypłat, które według naszych szacunków wyniosło +45 mln złotych. Bilans miesięcznej sprzedaży byłby znacznie wyższy gdyby nie zakończenie działalności przez kolejny produkt strukturyzowany oferowany w formie funduszu.

Od dłuższego czasu na uwagę zasługuje wzrost udziału funduszy akcyjnych, które na koniec marca stanowiły 53% aktywów ?  jest to jednak naturalna tendencja w trakcie hossy na rynku akcji. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku drugiej najpopularniejszej grupy aktywów, jakimi są fundusze o charakterze surowcowym. Ich rola w całej strukturze aktywów ulega powolnemu spadkowi.

Zaprezentowane w raporcie aktywa napłynęły do instytucji zagranicznych poprzez dystrybucję tytułów uczestnictwa na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego jak i w wyniku sprzedaży poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Zgromadzone dane zostały zagregowane dla około 350 funduszy.

autor: Michał Duniec
źródło: Analizy Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :