Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2011)

4 grudnia 2011

Miniony kwartał bardzo dobrze rozpoczął się dla segmentu rynku funduszy dystrybuowanych w Polsce przez zagraniczne instytucje. W lipcu aktywa w nich zgromadzone sięgnęły rekordowego w historii poziomu 4,1 mld zł. Niestety bardzo słaba koniunktura, która opanowała rynki w kolejnych dwóch miesiącach, przyczyniła się do istotnego spadku wartości zarządzanych środków.

Aktywa 9 monitorowanych przez Analizy Online podmiotów w III kwartale straciły na wartości blisko -0,5 mld zł, sprowadzając wartość rynku do 3,6 mld zł, czyli poziomu sprzed blisko roku. W ujęciu procentowym spadek wartości aktywów sięgnął -11,6%.

Jeszcze gorzej prezentuje się statystyka walutowa. Za sprawą silnego spadku aktywów oraz deprecjacji złotówki, wartość środków zgromadzonych w funduszach zagranicznych wyrażona w dolarach wyniosła 1,1 mld USD, czyli aż o jedną czwartą mniej niż na koniec drugiego kwartału.

Spadek wartości aktywów to pochodna zarówno bardzo słabej koniunktury na rynkach, z którą mieliśmy do czynienia w III kwartale, jak i wysokich odkupień tytułów uczestnictwa przez klientów. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w tym czasie blisko -190 mln zł. To najgorszy kwartalny bilans sprzedaży od końcówki 2008 roku.

W pewnym stopniu do ujemnego bilansu sprzedaży przyczyniło się również wycofanie z dystrybucji HSBC Banku Polska.

W III kwartale tego roku w największym stopniu zmniejszyły swą wartość aktywa funduszy akcyjnych (bez sektorowych), bo aż o -0,6 mld zł do 1,3 mld zł na koniec września. Tym samym spadł ich udział w rynku do zaledwie 35%. W najlepszym momencie, czyli w grudniu 2010 roku, aktywa w nich zgromadzone stanowiły aż 54% rynku. W przeciwieństwie do krajowych funduszy, znikomy udział w rynku mają fundusze pieniężne. Tu bowiem rolę produktów bezpiecznych pełnią fundusze dłużne. W ciągu III kwartałów tego roku ich udział w rynku uległ podwojeniu, do 1,2 mld zł na koniec września. To zasługa zaledwie kilku bardzo popularnych w Polsce funduszy.

Z naszych szacunków wynika, że wyraźnie rośnie udział tytułów uczestnictwa z wbudowanym mechanizmem zabezpieczającym przed ryzykiem kursowym. Podczas gdy na koniec 2010 roku 12% aktywów w grupie monitorowanych przez nas instytucji zagranicznych stanowiły środki zebrane do jednostek tzw. PLN hedged, obecnie ich udział w rynku wzrósł do jednej piątej. Obecnie w ofercie zagranicznych instytucji znajdziemy 20 jednostek tego typu.

Zaprezentowane w raporcie aktywa napłynęły do instytucji zagranicznych poprzez dystrybucję tytułów uczestnictwa na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego jak i w wyniku sprzedaży poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Zgromadzone dane zostały zagregowane dla ponad 350 funduszy.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :