Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (luty 2010)

15 kwietnia 2010

Wartość aktywów w monitorowanej przez nas grupie instytucji zagranicznych nie uległa w lutym prawie żadnej zmianie i podobnie jak w styczniu wyniosła 2,75 mld złotych. W przeciwieństwie do wcześniejszego miesiąca, w lutym indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets wzrósł, aczkolwiek symbolicznie.

Obok umocnienia dolara pozytywny wpływ na poziom zgromadzonych aktywów miało również dodatnie saldo wpłat i wypłat, które według naszych szacunków wyniosło około +25 mln złotych. Zaobserwowaliśmy również dużo wyższy niż ostatnio poziom konwersji, które w zdecydowanej większości polegały na przesuwaniu środków do funduszy obligacji. Tym samym udział funduszy inwestujących w różnego rodzaju papiery dłużne zwiększył się z 15% do poziomu 17%.

Większy wpływ na poziom aktywów miała sytuacja na rynku walutowym. Dolar amerykański umocnił się bowiem o +1,51%, podczas gdy aktywa wyra%one w tej walucie spadły o -1,49% tj. do poziomu 932 mln dolarów.

W lutym działalność zakończył jedyny fundusz z oferty Torrus Funds, co miało przede wszystkim wpływ na saldo sprzedaży. Z tego względu w najbliższym miesiącu liczba raportujących nam podmiotów zagranicznych zmniejszy się do 11 instytucji. Zaprezentowane w raporcie aktywa napłynęły do instytucji zagranicznych poprzez dystrybucje tytułów uczestnictwa na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego jak i w wyniku sprzedaży poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Zgromadzone dane zostały zagregowane dla około 350 funduszy.

autor: Michał Duniec
źródło: Analizy Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :