Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Aktywa funduszy niepublicznych rosną mimo bessy

29 marca 2009

Inwestycje alternatywne mogą być tarczą, która absorbuje zawirowania związane z bolesnym przechodzeniem przez dołek koniunkturalny, choć podczas hossy nie należy się po nich spodziewać krociowych zysków.


Notowany na brytyjskiej giełdzie na przykład HSBC Infrastructure w 2006 roku zyskał 4,95 proc. W 2007 roku jego zysk wyniósł 3,37 proc., a w 2008 roku ? zaledwie 0,22 proc. Niestety, absolutnej gwarancji uchronienia od strat ta ?alternatywna tarcza? także nie daje.

Inwestycje alternatywne zwykle wiążą się też z koniecznością zamrożenia środków na dłuższy czas. Dlatego powinny i mogą być atrakcyjnym dodatkiem do portfela inwestycyjnego. Raczej nie jest wskazane, aby były jego podstawą. Tyle że na polskim rynku wejście w tego typu inwestycje jest niestety wyjątkowo trudne. Fundusze stanowią ciągle niszę, która co prawda z roku na rok powoli zyskuje na znaczeniu, ale wciąż pozostaje w głębokim cieniu.

Mało znane i nieznane
W grudniu 2007 r. w działających na polskim rynku funduszach typu private equity ulokowane było zaledwie 2,54 mld zł. Rok później wartość aktywów tam ulokowanych wyniosła już 4,86 mld zł. W przypadku funduszy inwestujących na rynku nieruchomości trend był podobny. Inwestują one przede wszystkim w nieruchomości komercyjne (powierzchnie handlowe, powierzchnie biurowe itp.). Aktywa ich wzrosły w ciągu roku z 1,4 do 2,1 mld zł na koniec grudnia 2008. Uruchomienie w lipcu ub. r. trzech nowych instytucji zajmujących się inwestowaniem na rynku nieruchomości spowodowało wzrost aktywów w tej ostatniej grupie o ponad 40 proc. (nowe fundusze to Arka BZ WBK, Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ oraz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2). Fundusze typu private equity z kolei lokują głównie w akcje spółek niepublicznych i rozmaitych wierzytelności. Najmniejsze znaczenie na krajowym rynku finansowym mają fundusze hedgingowe, a fundusze specjalizujące się w inwestycjach w akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych (m.in. koleje, transport, energetyka, budownictwo), jak dotąd w ogóle niestety nie zaistniały na polskim rynku finansowym.

definicja_funduszyniepublicznych

Skarbiec liderem w private equity
W grupie funduszy alternatywnych największe aktywa przypadają funduszom typu private equity. Klasyczna instytucja tego typu ma postać funduszu zamkniętego. Oznacza to, że nabycie jego certyfikatów możliwe jest wyłącznie w okresie subskrypcji trwającej przed uruchomieniem funduszu. Przypomina to trochę kupno akcji przedsiębiorstwa w ofercie publicznej.

Taka inwestycja wiąże się z koniecznością zamrożenia kapitału co najmniej dwa, trzy lata. Choć niektóre towarzystwa umożliwiają wyjście z inwestycji w pewnych odstępach czasu (na przykład raz na kwartał). W oferowaniu takich form inwestowania specjalizują się między innymi niebankowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz TFI Skarbiec. Pierwszym funduszem aktywów niepublicznych utworzonym w 1999 roku był zamknięty fundusz Skarbiec Sezam I, który zebrał z rynku symboliczną na dzisiejsze warunki kwotę 10 milionów złotych. Inwestował między innymi w akcje przedsiębiorstw niepublicznych oraz wierzytelności. Po dwóch latach wartość aktywów funduszu wzrosła do 61 milionów złotych, przynosząc uczestnikom funduszu krociowe zyski w wysokości ponad 500 proc!

Obecnie Skarbiec TFI zarządza siedmioma funduszami aktywów niepublicznych (seria funduszy Sezam) oraz trzema funduszami operującymi na rynku nieruchomości. Wyniki aktywów niepublicznych oferowanych przez Skarbiec, wypadają zupełnie dobrze zwłaszcza w porównaniu z zachowaniem giełdowych indeksów giełdowych. Na przykład wycena funduszu Skarbiec Sezam II FIZ w okresie od 16 stycznia 2008 do 12 stycznia 2009 wzrosła o 7,3 proc. Fundusze aktywów niepublicznych lokujących głównie w akcje spółek niepublicznych i wierzytelności są także mocną stroną niebankowych TFI, takich jak TFI Investors, Hexagon TFI oraz Secus TFI.

aktywa_funduszy_niepublicznych

Jednak nie wszystkie fundusze zarabiające na rynku niepublicznym mają wyłącznie charakter zamknięty. Wyjątkiem może być otwarty fundusz Skarbiec Private Equity, który lokuje środki również w akcje przedsiębiorstw notowanych na giełdzie oraz certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy private equity. Otwarty charakter Skarbiec Private Equity jest jednocześnie jego wadą. Aby utrzymać płynność, lokuje on bowiem w spółki i fundusze notowane na giełdach, co automatycznie oznacza dużo większą podatność na wahania wyceny, wynikającej z zawirowań giełdowych. I tak stopa zwrotu funduszu w okresie od końca 2007 r. do końca trzeciego kwartału 2008 roku wyniosła ok. ? 25 proc. Jedynym na polskim rynku zagranicznym otwartym funduszem, który inwestuje pewną część swoich aktywów w private equity i infrastrukturę, jest Schroders Strategic Solutions Global Diversified Growth, który lokuje środki zarówno w tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i akcyjnych, jak i hedgingowych oraz funduszy aktywów niepublicznych.

Superfund liderem wśród funduszy hedgingowych
Trzecią grupą funduszy alternatywnych stanowią właśnie fundusze hedgingowe. Oferta dostępna dla polskich inwestorów w tej kategorii jest jeszcze bardziej skromna niż w przypadku private equity. Jedynymi instytucjami tego typu znajdującymi się w szerokiej dystrybucji są fundusze zarządzane przez Superfund TFI.


Na koniec grudnia 2008 r. w funduszach oferowanych przez to towarzystwo znajdowało się 110 mln złotych, czyli stosunkowo niewiele w porównaniu na przykład do private equity. Trzy subfundusze: Superfund A, Superfund B i Superfund C inwestują w fundusze bazowe typu managed futures (luksemburskie Quadriga Superfund SICAV), które są zarządzone automatycznie przez algorytmy. Wynikom subfunduszy Superfund sprzyja szczególnie okres bessy. Na przykład wycena subfudnuszu Superfund SFIO A, najszerzej dostępnego dla inwestorów indywidualnych (minimalna wpłata wynosi bowiem zaledwie 5 tysięcy złotych) w październiku wzrosła o 21,7 proc., podczas gdy WIG spadł w tym okresie blisko o jedną czwartą. Jednocześnie subfundusze Superfund potrafiły stracić od 20 do 40 proc. swojej wartości w przeciągu jednego, dwóch miesięcy, choć z biegiem czasu straty te zazwyczaj były odrabiane. Inwestorzy zainteresowani funduszami hedgingowymi powinni więc być przyzwyczajeni do podwyższonej zmienności ich wyceny.

Artur Zakrzewski
Kurier Finansowy
www.alebank.pl/kurier-finansowy

Przejdź do spisu treści blisko 800 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :