Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Aktywa funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

11 maja 2010

Już ponad rok trwa dobra passa branży funduszy inwestycyjnych. Choć kwiecień nie był tak udany jak marzec, to wartość środków zgromadzonych w krajowych instytucjach zarządzających funduszami inwestycyjnymi wzrosła po raz czternasty z rzędu, osiągając poziom 104,11 mld PLN. Wzrost aktywów funduszy o blisko +2,9 mld PLN daje miesięczną dynamikę na poziomie +2,8% (w porównaniu do +6,7% w marcu). W ujęciu walutowym wartość środków zarządzanych przez krajowe TFI zwiększyła się o +1,3% osiągając poziom 26,5 mld EUR.


Mimo tego, że sytuacja na rynkach akcji była zmienna, na co wpłynęły m.in. problemy Grecji ze spłatą długów, miesięczny bilans spadków i wzrostów był korzystny dla posiadaczy polskich akcji. WIG20 zyskał +2,1%, a indeks szerokiego rynku WIG zwiększył swoją wartość o +2,0%. Tym razem gorzej radziły sobie akcje małych i średnich firm. Co prawda mWIG40 zwyżkował o +2,1%, jednak indeks grupujący najmniejsze spółki – sWIG80 zyskał jedynie +0,5%. Kwiecień był najsłabszym miesiącem w tym roku na rynku długu. Indeks IROS zyskał +0,31%: najmocniej rosły instrumenty o krótkim i średnim terminie zapadalności (2-5 lat), a relatywnie słabiej zachowywały się papiery z końca krzywej dochodowości (10 lat). IROS-2 wzrósł o +0,56%, natomiast IROS-10 już tylko o +0,03%. W takich warunkach tylko co 10 fundusz nie odnotował wzrostu wartości jednostki (bądź certyfikatu).

Według naszych szacunków kwietniowy wzrost wartości aktywów w 40% wynikał z dodatnich stóp zwrotu (wynik zarządzania wyniósł +1,2 mld PLN), co oznacza, iż saldo wpłat i wypłat, które dopełniło brakującą część wzrostu aktywów, można szacować na +1,7 mld PLN.

Ponownie największą rolę odegrały środki skierowane do funduszy pieniężnych i dłużnych – oba segmenty odnotowały najwyższą miesięczną dynamikę wzrostu aktywów (odpowiednio +7,1% oraz +5,6%). Biorąc pod uwagę, iż w przypadku funduszy pieniężnych i gotówkowych średnia zmiana wartości jednostki wyniosła w kwietniu +0,3%, natomiast funduszy dłużnych, gdzie dominującą rolę odgrywają produkty lokujące aktywa w papiery denominowane w krajowej walucie, zaledwie +0,2%, to pokazuje jak duży udział we wzroście wartości zarządzanych środków mają w tych grupach nowe wpłaty. Udział obu segmentów w rynku wzrósł do poziomów najwyższych od kilkunastu miesięcy.

Analiza dynamiki zmian poszczególnych segmentów funduszy pokazuje, iż w kwietniu klienci powrócili do funduszy akcyjnych. Dynamikę aktywów na poziomie +3,2% tylko w pewnej części można bowiem tłumaczyć koniunkturą na rynku akcji, resztę stanowił napływ środków (ponad +0,2 mld zł, najwyższy w tym roku).

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, które odnotowały dynamikę na poziomie +1,4%. Była ona blisko dwukrotnie wyższa niż skala wzrostu wartości ich jednostek (+0,8%). Można więc pokusić się o tezę, iż klienci (bądź sieci dystrybucji) zaczęli powoli zmieniać podejście do inwestycji ? zamieniając bezpieczne aktywa na nieco bardziej ryzykowne. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku funduszy mieszanych, w których zgromadzone środki co prawda zyskują na wartości, jednak dynamika zmian jest na tyle słaba, iż udział tego segmentu w rynku spadł do najniższego poziomu od 3 lat (25,7%).

W kwietniu dodatnią dynamikę zmian odnotowały jeszcze tylko fundusze surowcowe (+4,0%), które zawdzięczają ją głównie silnemu wzrostowi ceny złota (+5,9%).

W pozostałych segmentach rynku aktywa straciły nieco na wartości. Fundusze z ochroną kapitału nie cieszyły się w kwietniu zainteresowaniem inwestorów, natomiast aktywa funduszy nieruchomości i sekurytyzacyjnych spadły głównie na skutek spadków wartości certyfikatów.


logo_analizyonlineAnalizy Online
www.analizy.pl


Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :